Συντάκτης Βασίλης Λιόγκαρης

Γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς πρόσφυγες, εργάτες, πολυφαμελίτες. Έζησε στα πρώτα παιδικά του χρόνια τη λαίλαπα της κατοχής και μεταφέρει τις τραυματικές αυτές εμπειρίες στα γραφτά του. Σπούδασε θέατρο και για ένα διάστημα δούλεψε σ’ αυτό. Αργότερα απορροφήθηκε από την παραγωγική διαδικασία όπου εργάστηκε σε διάφορες βιομηχανίες. Ο Βασίλης Λιόγκαρης είναι συγγραφέας της γενιάς και της τάξης του. Είναι μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών.

Απόψεις
Λέξεις

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // (Σαν έκφρα­ση, σαν νόη­μα και σαν περιε­χό­με­νο) Λέξεις αγα­πη­μέ­νες, δικές μας λέξεις, όλο μονα­δι­κό­τη­τα και…

Πολιτισμός
Αντίο φίλε

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Έφυ­γες ταξί­δι μακρι­νό για την Ιθά­κη που πάντα αναζ­ζη­τού­σες, γυρεύ­ο­ντας την τελειό­τη­τα και τη δικαίωση…

Απόψεις
«Σύντροφε…!»

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Σύντροφε…προλετάριε, εργά­τη, αγω­νι­στή, δημιουρ­γέ πλού­του, πολι­τι­σμού και προ­ό­δου. Έχεις βαριά κλη­ρο­νο­μιά και ματω­μέ­να πέλ­μα­τα. Σύντροφε,…