Περιήγηση: Πολιτισμός

Βιβλίο
Τσίχλες και οδοντοστοιχίες

Επιμέλεια Βασίλης Κρίτσας // Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι παρμένο από το μυθιστόρημα της Καλής Γκέλμπεση-Γκιούνη “τελικά, ο έρωτας είναι κεραυνοβόλος”, που…